středa 23. října 2013

Ukázková hodina street dance

Dne 23. 10. proběhla v aule školy ukázková hodina STREET DANCE taneční školy SHIT HAPPENS z Plzně. Nejprve měly děti možnost vidět ukázky tance, potom jim byly vysvětleny některé druhy tanců a pojmy, které se v tomto oboru používají a nakonec se děti s lektory pár tanečních figur naučily. J. R.

sobota 5. října 2013

Máme za sebou první školní měsíc

Byl určitě trošku neobvyklý … nová p. učitelka, nová třída, nová pravidla, nový přístup … všechno je trošku jiné. Jsem si vědoma, že změn je mnoho, a proto bylo září takové zvykací období. Od října již budou platit všechna pravidla o zapomínání i chování.

Za sebe mohu říci, že je mi s Vašimi dětmi moc hezky a každé ráno se do práce opravdu těším. Chtěla bych dětem, ale i Vám rodičům poděkovat za krásné přijetí, kterého se mi dostalo. Chtěla bych také moc poděkovat za 100% účast na našem prvním aktivu.